Drukowanie
Kodak
Uniprint
 

W dzisiejszych środowiskach pracy zdalnej, w każdej chwili może zaistnieć potrzeba wydrukowania danych. W idealnym świecie istniałoby jednolite rozwiązanie drukowania dla komputerów w biurze, w domu oraz mobilnych urządzeń elektronicznych. Nie miałoby wówczas znaczenia, czy użytkownik pracowałby w swoim biurze, w domu, czy też przebywał w kawiarence internetowej. Wystarczyłoby kliknąć na przycisk ‘drukuj’ i z pewnością otrzymalibyśmy oczekiwane rezultaty.

Ten idealny świat jest dostępny poprzez zastosowanie systemu UniPrint™, który pozwala na dostęp do zunifikowanych i zwartych źródeł drukowania, bez względu na to, gdzie się one się znajdują. Jeżeli masz dostęp jedynie do drukarki klasy bubble jet printer lub wielofunkcyjnego urządzenia, zawsze będziesz miał możliwość drukowania, nawet gdy dostępna drukarka nie jest przystosowana do pracy z Citrix® MetaFrame XP®, 1.8 lub Microsoft® Windows 2000/2003 Terminal Services. Możesz także bez problemu drukować korzystając z dowolnego dostępnego połączenia; dialup, WAN/LAN czy poprzez internet.

Największą zaletą jest to, że można to wszystko osiągnąć bez konieczności zmian bieżącego sprzętu drukującego czy infrastruktury.

Jak działa ?
UniPrint został zaprojektowany tak, aby umożliwić bezproblemowe drukowanie w środowiskach typu: Server-Based Computing (SBC).
Microsoft Terminal Server oraz serwer Citrix MetaFrame współpracują z drukarkami przyłączonymi zarówno do serwera jak i stacji klienckiej. Jednakże serwer główny musi być w stanie współpracować z każdym spośród licznych typów drukarek, który użytkownik może wybrać. Taka współpraca z drukarką jest zazwyczaj realizowana na drodze instalowania na serwerze odpowiednich sterowników. W szczególności, usługi typu Terminal Services nie współpracują z wielofunkcyjnym sprzętem, który może drukować, wykonywać kserokopie i wysyłać faksy. Każde nowe urządzenie drukowania wymaga instalacji i serwisowania nowych sterowników. Ponadto serwer musi być w stanie radzić sobie z następującymi problemami:
 • Ogromna liczba różnorodnych urządzeń drukujących dostępnych na rynku
 • Stabilność sterowników drukowania dla pewnych urządzeń
 • Konwencje nazewnictwa sterowników w różnych systemach operacyjnych
Każda z tych pozycji może zredukować niezawodność serwera.
Więcej urządzeń drukujących = mniejsza niezawodność serwera.
Zajętość pasma transmisyjnego może stanowić kolejny problem dla systemów typu: Server Based Computing. Zadania drukowania, wysyłane do zdalnych urządzeń drukujących mogą przybierać ogromne rozmiary, zużywając dużą część pasma. Przesyłanie tych plików może zajmować bardzo dużo czasu i pochłaniać wysokie koszty.
Więcej użytkowników usługi drukowania = mniejsza szerokość dostępnego pasma transmisyjnego
Im więcej drukarek i typów drukarek trzeba obsługiwać w sieci, tym więcej wsparcia technicznego będzie potrzebował serwer. Większość przedsiębiorców wykorzystuje swoją wybraną technologię, a każda drukarka wymaga odmiennych sterowników. Każdy sterownik jest kolejną pozycją na liście zadań administracyjnych zespołu wsparcia technicznego.
Więcej drukarek = więcej zadań administracyjnch


Wybór rozwiązań drukowania
Dla typowych środowisk obsługujących klienckie stacje robocze, UniPrint może wysyłać zadania drukowania bezpośrednio do drukarki, przypisanej do tego klienta. Ta opcja wykorzystuje UniPrint do dostarczenia użytkownikowi kompleksowych rozwiązań drukowania. Wiele firm stosuje obecnie tzw. cienkiego klienta lub połączenie cienkiego i tradycyjnego tzw. grubego klienta. Jeśli struktura twojej firmy jest zorganizowana w ten sposób, to wówczas moduł Gateway zezwoli na drukowanie z dowolnego terminala bez konieczności instalowania jakiegokolwiek klienta. W tym przypadku UniPrint buforuje zadanie drukowania do osobnego serwera, który także umożliwia jednocześnie drukowanie dużej liczbie użytkowników. Dla osób pracujących zdalnie, UniPrint oferuje dalsze rozwiązanie. Nasz moduł WebPrint zezwala na drukowanie na drukarce lokalnej, nawet jeśli połączenie do serwera następuje poprzez Citrix Java lub Web Client. Aby korzystać z usług WebPrint nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania na maszynie klienckiej. Oznacza to, że możesz drukować z dowolnego komputera, który ma połączenie z internetem.
Nasze trzy proponowane rozwiązania:
 • UniPrint dla tradycyjnego środowiska terminali pracujących w systemie Windows
 • moduł Gateway dla użytkowników stosujących tzw. cienkiego klienta oraz pracujących zdalnie
 • moduł WebPrint dla każdego, wszędzie.
Korzyści z UniPrint
Oprogramowanie UniPrint instaluje na serwerze ‘uniwersalny sterownik drukowania’. Został on zaprojektowany do współpracy z Microsoft Terminal Server. Nasz sterownik urządzenia drukującego eliminuje zarówno problemy powstające na tle niekompatybilności urządzeń, jak i niestabilności w trakcie pracy.

 • UniPrint kreuje pliki PDF. Ponadto, dostępnych jest szereg opcji, potrzebnych podczas drukowania, m.in.: Podgląd drukowanego zadania
 • Wybór drukarki spośród dostępnych na liście
 • Dołączanie pliku PDF do wysyłanej poczty
 • Zapisywaniu pliku w formacie PDF na stacji lokalnej
 • Wykorzystywanie dowolnej lub wszystkich dostępnych cech wybranej drukarki
Zainstalowanie UniPrint™ na serwerze głównym oznacza, że serwer nie polega jedynie na pojedynczym, dedykowanym sterowniku drukarki. Byłoby to zanegowaniem wsparcia i stabilności, co w dzisiejszych czasach jest częstym przypadkiem w typowych instalacjach. Żądania ze strony drukarki są niezawodnie przetwarzane na serwerze dzięki sterownikowi UniPrint™ , a uzyskane zadanie drukowania ma zawsze mniejszy rozmiar, dlatego zużywa mniej pasma, podczas gdy uzyskuje się wydruk wysokiej jakości.Redukcja zajętości pasma
Uniwersalne sterowniki drukowania dostarczane przez UniPrint powodują zmniejszenie w istotny sposób rozmiarów drukowanych plików. Chociaż dokument napisany w typowym edytorze tekstu może zajmować tylko kilkadziesiąt kilobajtów na dysku lokalnym, to podczas wysyłania go do drukowania objętość tego pliku znacznie się powiększa. Weźmy pod uwagę dokument o wielkości 142 KB utworzony przy pomocy edytora MS Word. Plik ten wysłany do kolorowej drukarki atramentowej, powiększa się do 6,287 KB (sześć megabajtów). Wszystkie te dane muszą przejść przez sieć do drukarki docelowej. Jednakże, jeśli plik jest wysyłany poprzez serwer, który wykorzystuje uniwersalne sterowniki UniPrint™, objętość pliku jest redukowana do 68KB.

W tym przypadku, objętość pliku jest redukowana 10-krotnie.

Podsumowanie
UniPrint wprowadził fundamentalne zmiany implementowania usług drukowania w środowisku Terminal Services. UniPrint dostarcza uniwersalnego systemu drukowania dla wszystkich użytkowników, bez względu na fakt, czy znajdują się oni w biurze firmy, w domu czy w podróży
Infinity

 
Newsletter
Imię: Email: