Zarzadzanie wydajnoscia
Lakeside
Liquidware Labs
Neverfail
RTO
 


lakeside_logo.gif


Od 1997 roku, firma Lakeside Software lideruje wśród producentów rozwiązań optymalizacji zarządzania dla środowiska Microsoft Windows.

Sztandarowym produktem firmy Lakeside jest narzędzie o nazwie SysTrack. Wiecej informacji o rozwiązaniu znajdą Państwo w zakładce SysTrack.Łatwe zarządzanie

Użytkownicy Microsoft® Windows® 95, 98, ME, NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003 i Windows XP potrzebują wysokiej klasy narzędzi do zarządzania. SysTrack dostarcza wspólną platformę zarządzania zarówno dla serwera terminali, jak i środowiska tradycyjnych stacji roboczych i serwerów.

 • Monitoring w czasie rzeczywistym
 • Powiadamianie
 • Udogodnienia administracyjne
 • Rejestrator danych (Blackbox Data Recorder)
 • Analiza graficzna
 • Trending
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego
 • Raport różnic inwentaryzacyjnych sprzętu komputerowego
 • Inwentaryzacja oprogramowania
 • Śledzenie stopnia wykorzystania aplikacji
 • Kontrola wersji aplikacji
 • Parametry aplikacji źródłowych
 • Wymiarowanie baz danych (Capacity Planning)
 • Raport czasu pracy i przestojów
 • Raporty rozliczeń

Skala SysTrack 3.1. Informacje dotyczące tysięcy systemów (stacji roboczych, serwerów, serwerów terminalowych) mogą być monitorowane z pojedynczej konsoli. Podstawową ideą przyświecającą projektowi SysTrack było stworzenie architektury pozwalającej na minimalizację ruchu sieciowego. Kluczem do efektywnego zarządzania dużą liczbą woluminów danych, bez wytwarzania niepotrzebnego ruchu w sieci, jest architektura rozproszonych baz danych SysTrack. Skala SysTrack 3.1. Informacje dotyczące tysięcy systemów (stacji roboczych, serwerów, serwerów terminalowych) mogą być monitorowane z pojedynczej konsoli. Podstawową ideą przyświecającą projektowi SysTrack było stworzenie architektury pozwalającej na minimalizację ruchu sieciowego. Kluczem do efektywnego zarządzania dużą liczbą woluminów danych, bez wytwarzania niepotrzebnego ruchu w sieci, jest architektura rozproszonych baz danych SysTrack.

Agenci SysTrack (zdalnie zainstalowani w każdym systemie drzewa SysTrack) pobierają szczegółowe dane o użytkownikach, aplikacjach i metrykach systemu. Dane te są następnie magazynowane w lokalnych bazach danych kompatybilnych z Microsoft Jet. Nieaktualne dane są zastępowane przez nowe, co niweluje wiele problemów dotyczących utrzymania i serwisowania takiej bazy danych. Obciążenie CPU mniejsze niż 1% pozwala na magazynowanie danych z wszystkich systemów w dowolnym czasie. Dane przenoszone są w górę drzewa SysTrack, a jego najwyższy poziom zawiera informację o każdej, podłączonej do sieci, stacji roboczej Windows.

Analizę bazy danych można rozpocząć w dowolnym punkcie drzewa SysTrack, a następnie prowadzić ją od wybranego punktu w dół drzewa. Lokalne grupy administratorów zarządzają lokalnymi systemami, podczas gdy centralni administratorzy zarządzają całością. Dane są zbierane i przechowywane lokalnie, zatem pozyskanie danych o niepodłączonych w danej chwili systemach (laptopach) staje się teraz możliwe.

Agenci SysTrack (zdalnie zainstalowani w każdym systemie drzewa SysTrack) pobierają szczegółowe dane o użytkownikach, aplikacjach i metrykach systemu. Dane te są następnie magazynowane w lokalnych bazach danych kompatybilnych z Microsoft Jet. Nieaktualne dane są zastępowane przez nowe, co niweluje wiele problemów dotyczących utrzymania i serwisowania takiej bazy danych. Obciążenie CPU mniejsze niż 1% pozwala na magazynowanie danych z wszystkich systemów w dowolnym czasie. Dane przenoszone są w górę drzewa SysTrack, a jego najwyższy poziom zawiera informację o każdej, podłączonej do sieci, stacji roboczej Windows.

Analizę bazy danych można rozpocząć w dowolnym punkcie drzewa SysTrack, a następnie prowadzić ją od wybranego punktu w dół drzewa. Lokalne grupy administratorów zarządzają lokalnymi systemami, podczas gdy centralni administratorzy zarządzają całością. Dane są zbierane i przechowywane lokalnie, zatem pozyskanie danych o niepodłączonych w danej chwili systemach (laptopach) staje się teraz możliwe.

Monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym. Wszystkich systemów, w dowolnym czasie.

Istnieje możliwość rozwiązania problemów wydajności systemu zanim zaczną napływać skargi od użytkowników. Bieżący status systemu dostarcza w czasie rzeczywistym podgląd systemów, dysków, interfejsów sieciowych. Dla każdego monitorowanego zasobu, pojawia się żółty lub czerwony alarm, w chwili gdy wielkości krytyczne zostają przekroczone. Podczas alarmu SysTrack może powiadomić administratora o powstałej sytuacji, generując email, alarm poprzez SNMP albo może uruchomić wskazany skrypt. Akcja, mająca na celu naprawę awarii, może być podjęta automatycznie, w oparciu o wprowadzoną wcześniej konfigurację. W celu uzyskania sugestii rozwiązań zaistniałych problemów można sięgnąć do ułatwień administracyjnych proponowanych przez SysTrack - Advice Facility. Narzędzie to może być skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami.Dostępność raportowania


SysTrack oblicza czas pracy i przestojów dla dowolnego monitorowanego systemu lub aplikacji w obrębie firmy. Dostarcza raporty bazujące na dostępności dowolnego systemu windowsowego lub usługi.


Rozwiązywanie problemówRejestrator danych (Blackbox Data Recorder)


Podobnie jak w przypadku samolotów, gdzie tzw. "czarna skrzynka" stosowana jest w celu dostarczenia kluczowych informacji o przyczynie awarii, rejestrator danych spełniający rolę "czarnej skrzynki" systemu SysTrack dostarcza możliwość obejrzenia systemu, dysków, a także statystyki dotyczącej zdarzeń, jakie w przeszłości zaszły w systemie. Dostęp do tych danych stanowi klucz do rozwiązywania problemów. Korzyścią rejestratora danych SysTrack jest eliminowanie konieczności poświęcania czasu na odtwarzanie sytuacji dotyczącej powstania problemu lub oczekiwanie na ponowne pojawienie się go. Możliwe staje się znalezienie rozwiązania w przeciągu minut, a nie godzin.


Wnikliwe rozwiązywanie problemów bez konieczności żmudnego analizowania logów zdarzeń. Zanim udostępniono SysTrack, administratorzy systemowi korzystali w głównej mierze z informacji zawartych w logach zdarzeń, stosując różnorodne narzędzia filtrowania danych, w celu zdiagnozowania problemu. SysTrack wykonał milowy krok naprzód w umożliwieniu postawienia właściwej diagnozy dotyczącej awarii systemu, nawet po kilku dniach po fakcie wystąpienia usterki. SysTrack dostarcza możliwości rozwiązywania problemów nawet na najwyższym poziomie szczegółowości. Zebrane i przechowywane na każdej maszynie dane historyczne pozwalają na stwierdzenie, którzy uczestnicy byli podłączeni do systemu, które aplikacje były aktywne, w jaki sposób zachowywały się kluczowe systemy i dyski, a także jak kształtowały się statusy wskaźników sieciowych. Bez zastosowania modułu Blackbox Data Recorder, administratorzy systemowi pozbawieni byli szczegółowych informacji stanowiących istotę procesu rozwiązania problemu.


Analiza graficzna


Przewidując wystąpienie problemów zanim one faktycznie się pojawią, można uniknąć ponoszenia zbytecznych kosztów i zmaksymalizować pozytywne ROI. Graficzne przedstawienie historii zużycia zasobów systemu wspomaga podjęcie decyzję o konieczności aktualizacji i modernizacji oprogramowania. Modernizacja sprzętu jest kosztowna. Nie wolno ryzykować finansów firmy, alokując je w nieodpowiednim kierunku.
Efektywny system zarządzania wymaga więcej niż zwykłej inwentaryzacji oprogramowania.


 • Analiza wersji aplikacji
 • Wykorzystanie aplikacji
 • Śledzenie wykorzystania aplikacji
 • Zużycie zasobów przez aplikację
Analiza obciążenia aplikacji. SysTrack pozwoli na wykonanie wymiarowania serwera baz danych (capacity planning) i w precyzyjny sposób określenie krytycznych parametrów serwerów. Zdefiniuj wymagania systemu zanim wdrożysz nową aplikację. Jak wielu użytkowników serwer może obsłużyć? Jeśli wdrożę nową wersję Office, kto będzie potrzebował zwiększenia pamięci?

Dowiedz się, którzy użytkownicy pracują ze swoimi systemami.SysTrack może wskazać sesje używane przez pracowników. Jednym kliknięciem można wyświetlić ranking najbardziej wykorzystywanych aplikacji użytkownika, pod względem liczby uruchomień. Można śledzić, kto używa danej aplikacji, kiedy i gdzie aplikacja została uruchomiona, a także czas faktycznego, aktywnego użytkowania aplikacji w przeciwieństwie do czasu jedynie załadowania aplikacji, "biernego" jej uruchomienia. Można zaprzestać aktualizowania i utrzymywania aplikacji, które nie są w ogóle używane.


Inwentaryzacja oprogramowania


W chwili kiedy audyt oprogramowania staje się coraz bardziej powszechny, wiedza na temat oprogramowania właśnie załadowanego na danej stacji roboczej staje się krytyczna. Oprogramowanie SysTrack do przeprowadzania inwentaryzacji pozwala na posiadanie aktualnej wiedzy na temat bieżącej zgodności licencji.

nwentaryzacja sprzętu komputerowego. SysTrack pozwala na śledzenie ponad 300 różnych komponentów w konfiguracji systemów.


Jakiego systemu operacyjnego używa Michał? Jaki znacznik zasobów jest skojarzony z jego stacją roboczą? Jaki procesor został tam zainstalowany. Wygeneruj potrzebny raport w przeciągu minut, a nie godzin. Zgodnie z architekturą bazy danych, informacja o wszelkich zasobach w firmie jest gotowa i dostępna w dowolnej chwili. Raporty zawierają informację o aktualnie niepodłączonych systemach, ponadto generują jedynie nieznaczny ruch w sieci.


Raport inwentaryzacyjny pozwoli na określenie zasobów firmy z maksymalną dokładnością! Na przykład, pokaże wszystkie systemy w organizacji posiadające aktualny system operacyjny oraz bieżący service pack.


Raport różnic inwentaryzacyjnych (Inventory Change Reporting)Raport różnic inwentaryzacyjnych SysTrack wykryje wszystkie zmiany wprowadzane w konfiguracji oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Wskaże takie zmiany jak: brak pamięci, zmiany w ustawieniach kart sieciowych, a nawet zmiany rozdzielczości monitora...


Praca help desku w firmie będzie miała bardziej charakter prewencyjny, jeśli śledzenie różnic inwentaryzacyjnych nie będzie żmudnym i uciążliwym zajęciem

Tworzenie raportów kosztówNarzędzie SysTrack służące do generowania raportów kosztów dostarcza możliwości ustalenia ponoszonych opłat z tytułu korzystania z zasobów (CPU, pamięć, czas połączenia i in.) oraz stworzenia odpowiednich raportów. Raporty mogą być generowane względem różnorodnych parametrów: pojedynczego użytkownika, centrum kosztów, domeny pokazującej wykorzystanie zasobów, czas rozpoczęcia sesji, upływu czasu, wykorzystanych aplikacji i kosztów.


Pełny pakiet


Nie potrzeba spędzać roku, żeby z powodzeniem wykorzystywać w swoich planach SysTrack. Jest tylko jeden moduł do nabycia i zainstalowania. Ponadto nie potrzebuje on grupy ekspertów do skonfigurowania go i uzyskania rezultatów.


Łatwa instalacjaSysTrack pracuje z wieloma popularnymi bazami danych kompatybilnymi z ODBC, włączając: Microsoft. Jet, Microsoft SQL Server., Oracle., MSDE.. W sposób automatyczny kreuje tablice, pola i indeksy baz danych. Także automatycznie utrzymuje bazy danych. Bazy danych nie muszą być dedykowane dla SysTrack; w większości przypadków, istniejące serwery baz danych mogą przechowywać bazy SysTrack. SysTrack zawiera narzędzia do wdrażania/upowszechniania oprogramowania. Automatycznie konfiguruje się systemy w celu pobierania danych do systemu SysTrack, wykonując to metodą "przeciągnij i upuść". Załaduj i monitoruj system w swojej firmie, bez konieczności opuszczania swojego biura.  
 
Newsletter
Imię: Email: