rdt-jetro-logo-png.png
Serwery terminalowe Jetro COCKPIT bazujące na Windows Server 2003, 2008, 2008R2 zapewniają bezpieczny, tani dostęp do zasobów i aplikacji. W bez-pieczny sposób rozsyła on aplikacje oparte na systemie Windows, przy zapew-nieniu najwyższego poziomu łatwości zarządzania tak, aby administratorzy mo-gli w łatwy sposób skalować serwery w miarę rozrostu organizacji. Z Jetro CockpIT zyskujesz publikowanie aplikacji, desk-topów, load balancing, uniwer-salny sterownik wydruku, bez-pieczną wirtualną przeglądarkę, zdalny dostęp, klastering, wsparcie dla cienkich klientów, rozszerzenie funkcji usług termi-nalowych Windows 2003 i 2008. Ponadto korzystając z Jetro otrzymujesz przestrzeń dysko-wą 5GB, zaś w ramach wyceny zostaną dostarczone następują-ce licencje: Microsoft Windows Server Standard, Windows Re-mote Desktop Services, Jetro CockpIT – „per user”.
jet1.jpg
Download
Jetro CockpIT4I
Referencje

 
Newsletter
Imię: Email: