Sieć informatyczna jako jeden z najwazniejszych kanałów łączących firmę ze światem zewnętrzym, może stać się łatwym celem ataków mających na celu przechwycenie cennych danych lub informacjio firmie. Brak odpowiednich zabezpieczeń w tym obszarze skutkuje nie tylko wysokimi kosztami ale także utratą wiarygodności w oczach klientów. Dlatego w budowaniu systemu informatycznego oraz całej infrastruktury firmy muszą uwzględnić czynnik bezpieczeństwa jako kluczowy dla sprawnego jej funkjonowania.

 
Newsletter
Imię: Email: